گروه مهندسی کامپیوتر 

 
 
 مطالب

برنامه کلاسی
برنامه کلاسی ترم دوم سال تحصیلی 96

شنبه یازدهم شهريور 1396
تعداد بازدید: 1079

دانشگاه بناب در مکتبخونه برای اولین بار
دروس دانشگاه بناب در مکتبخونه

دوشنبه چهاردهم فروردين 1396
تعداد بازدید: 1033

فراخوان تدریس
تدریس

چهارشنبه هشتم دي 1395
تعداد بازدید: 933

کانال پیام رسان سروش گروه مهندسی کامپیوتر
پیگیری اخبار رشته از سروش

چهارشنبه بیست و چهارم آذر 1395
تعداد بازدید: 914

پژوهشگر برتر دانشگده فنی
پژوهشگر برتر دانشکده از رشته مهندسی کامپیوتر می باشد.

چهارشنبه بیست و چهارم آذر 1395
تعداد بازدید: 607
دوشنبه نهم شهريور 1394
تعداد بازدید: 1489
پنجشنبه بیست و نهم مرداد 1394
تعداد بازدید: 1266
چهارشنبه بیست و هشتم مرداد 1394
تعداد بازدید: 1365
شنبه هفدهم مرداد 1394
تعداد بازدید: 1421

افزایش ظرفیت - نحوه ارسال درخواست (مهم)

شنبه هفدهم مرداد 1394
تعداد بازدید: 1660
آرشیو
 
 مطالب

ارائه دو درس اصلی در تابستان

ارائه سیگنال سیستم و مدار الکتریکی
چهارشنبه نهم خرداد 1397
تعداد بازدید: 33
آرشیو