مطالب

دانشگاه بناب در مکتبخونه برای اولین بار
دروس دانشگاه بناب در مکتبخونه

دوشنبه چهاردهم فروردين 1396
تعداد بازدید: 149

برنامه دروس ترم 952
برنامه دروس ترم 952

شنبه بیست و پنجم دي 1395
تعداد بازدید: 469

فراخوان تدریس
تدریس

چهارشنبه هشتم دي 1395
تعداد بازدید: 359

کانال تلگرام مهندسی کامپیوتر
پیگیری اخبار رشته از تلگرام

چهارشنبه بیست و چهارم آذر 1395
تعداد بازدید: 340

پژوهشگر برتر دانشگده فنی
پژوهشگر برتر دانشکده از رشته مهندسی کامپیوتر می ...

چهارشنبه بیست و چهارم آذر 1395
تعداد بازدید: 233
دوشنبه نهم شهريور 1394
تعداد بازدید: 1146
پنجشنبه بیست و نهم مرداد 1394
تعداد بازدید: 921
چهارشنبه بیست و هشتم مرداد 1394
تعداد بازدید: 978
شنبه هفدهم مرداد 1394
تعداد بازدید: 917

افزایش ظرفیت - نحوه ارسال درخواست (مهم)

شنبه هفدهم مرداد 1394
تعداد بازدید: 1199
آرشیو