مطالب

دانشگاه بناب در مکتبخونه برای اولین بار
دروس دانشگاه بناب در مکتبخونه

دوشنبه چهاردهم فروردين 1396
تعداد بازدید: 149

برنامه دروس ترم 952
برنامه دروس ترم 952

شنبه بیست و پنجم دي 1395
تعداد بازدید: 468

فراخوان تدریس
تدریس

چهارشنبه هشتم دي 1395
تعداد بازدید: 358

کانال تلگرام مهندسی کامپیوتر
پیگیری اخبار رشته از تلگرام

چهارشنبه بیست و چهارم آذر 1395
تعداد بازدید: 339

پژوهشگر برتر دانشگده فنی
پژوهشگر برتر دانشکده از رشته مهندسی کامپیوتر می ...

چهارشنبه بیست و چهارم آذر 1395
تعداد بازدید: 232
دوشنبه نهم شهريور 1394
تعداد بازدید: 1145
پنجشنبه بیست و نهم مرداد 1394
تعداد بازدید: 920
چهارشنبه بیست و هشتم مرداد 1394
تعداد بازدید: 977
شنبه هفدهم مرداد 1394
تعداد بازدید: 916

افزایش ظرفیت - نحوه ارسال درخواست (مهم)

شنبه هفدهم مرداد 1394
تعداد بازدید: 1198
آرشیو