گروه مهندسی کامپیوتر 

 
 
 مطالب

برنامه کلاسی
برنامه کلاسی ترم دوم سال تحصیلی 96

شنبه یازدهم شهريور 1396
تعداد بازدید: 1142

دانشگاه بناب در مکتبخونه برای اولین بار
دروس دانشگاه بناب در مکتبخونه

دوشنبه چهاردهم فروردين 1396
تعداد بازدید: 1070

فراخوان تدریس
تدریس

چهارشنبه هشتم دي 1395
تعداد بازدید: 969

کانال پیام رسان سروش گروه مهندسی کامپیوتر
پیگیری اخبار رشته از سروش

چهارشنبه بیست و چهارم آذر 1395
تعداد بازدید: 933

پژوهشگر برتر دانشگده فنی
پژوهشگر برتر دانشکده از رشته مهندسی کامپیوتر می باشد.

چهارشنبه بیست و چهارم آذر 1395
تعداد بازدید: 626
دوشنبه نهم شهريور 1394
تعداد بازدید: 1505
پنجشنبه بیست و نهم مرداد 1394
تعداد بازدید: 1287
چهارشنبه بیست و هشتم مرداد 1394
تعداد بازدید: 1382
شنبه هفدهم مرداد 1394
تعداد بازدید: 1451

افزایش ظرفیت - نحوه ارسال درخواست (مهم)

شنبه هفدهم مرداد 1394
تعداد بازدید: 1679
آرشیو
 
 مطالب

ارائه دو درس اصلی در تابستان

ارائه سیگنال سیستم و مدار الکتریکی
چهارشنبه نهم خرداد 1397
تعداد بازدید: 45
آرشیو