مطالب

دانشگاه بناب در مکتبخونه برای اولین بار
دروس دانشگاه بناب در مکتبخونه

دوشنبه چهاردهم فروردين 1396
تعداد بازدید: 68

برنامه دروس ترم 952
برنامه دروس ترم 952

شنبه بیست و پنجم دي 1395
تعداد بازدید: 404

فراخوان تدریس
تدریس

چهارشنبه هشتم دي 1395
تعداد بازدید: 322

کانال تلگرام مهندسی کامپیوتر
پیگیری اخبار رشته از تلگرام

چهارشنبه بیست و چهارم آذر 1395
تعداد بازدید: 290

پژوهشگر برتر دانشگده فنی
پژوهشگر برتر دانشکده از رشته مهندسی کامپیوتر می ...

چهارشنبه بیست و چهارم آذر 1395
تعداد بازدید: 214
دوشنبه نهم شهريور 1394
تعداد بازدید: 1129
پنجشنبه بیست و نهم مرداد 1394
تعداد بازدید: 901
چهارشنبه بیست و هشتم مرداد 1394
تعداد بازدید: 958
شنبه هفدهم مرداد 1394
تعداد بازدید: 884

افزایش ظرفیت - نحوه ارسال درخواست (مهم)

شنبه هفدهم مرداد 1394
تعداد بازدید: 1162
آرشیو