به صفحه گروه مهندسی کامپیوتر خوش آمدید.
 
 
 مطالب

برنامه کلاسی
برنامه کلاسی ترم اول سال تحصیلی 96

شنبه یازدهم شهريور 1396
تعداد بازدید: 670

دانشگاه بناب در مکتبخونه برای اولین بار
دروس دانشگاه بناب در مکتبخونه

دوشنبه چهاردهم فروردين 1396
تعداد بازدید: 724

فراخوان تدریس
تدریس

چهارشنبه هشتم دي 1395
تعداد بازدید: 700

کانال تلگرام مهندسی کامپیوتر
پیگیری اخبار رشته از تلگرام

چهارشنبه بیست و چهارم آذر 1395
تعداد بازدید: 716

پژوهشگر برتر دانشگده فنی
پژوهشگر برتر دانشکده از رشته مهندسی کامپیوتر می باشد.

چهارشنبه بیست و چهارم آذر 1395
تعداد بازدید: 437
دوشنبه نهم شهريور 1394
تعداد بازدید: 1326
پنجشنبه بیست و نهم مرداد 1394
تعداد بازدید: 1071
چهارشنبه بیست و هشتم مرداد 1394
تعداد بازدید: 1198
شنبه هفدهم مرداد 1394
تعداد بازدید: 1201

افزایش ظرفیت - نحوه ارسال درخواست (مهم)

شنبه هفدهم مرداد 1394
تعداد بازدید: 1467
آرشیو