گروه مهندسی کامپیوتر 

 
 
 مطالب

برنامه کلاسی
برنامه کلاسی ترم دوم سال تحصیلی 96

شنبه یازدهم شهريور 1396
تعداد بازدید: 1015

دانشگاه بناب در مکتبخونه برای اولین بار
دروس دانشگاه بناب در مکتبخونه

دوشنبه چهاردهم فروردين 1396
تعداد بازدید: 986

فراخوان تدریس
تدریس

چهارشنبه هشتم دي 1395
تعداد بازدید: 903

کانال پیام رسان سروش گروه مهندسی کامپیوتر
پیگیری اخبار رشته از سروش

چهارشنبه بیست و چهارم آذر 1395
تعداد بازدید: 886

پژوهشگر برتر دانشگده فنی
پژوهشگر برتر دانشکده از رشته مهندسی کامپیوتر می باشد.

چهارشنبه بیست و چهارم آذر 1395
تعداد بازدید: 582
دوشنبه نهم شهريور 1394
تعداد بازدید: 1468
پنجشنبه بیست و نهم مرداد 1394
تعداد بازدید: 1237
چهارشنبه بیست و هشتم مرداد 1394
تعداد بازدید: 1344
شنبه هفدهم مرداد 1394
تعداد بازدید: 1391

افزایش ظرفیت - نحوه ارسال درخواست (مهم)

شنبه هفدهم مرداد 1394
تعداد بازدید: 1632
آرشیو
 
 مطالب

ارائه دو درس اصلی در تابستان

ارائه سیگنال سیستم و مدار الکتریکی
چهارشنبه نهم خرداد 1397
تعداد بازدید: 13
آرشیو